Я иностранный студент. Меня зовут Нидаль. Вот мой друг. Его зовут Артур. Он тоже иностранец. Это наша комната. Слева стоят моя кровать и моя тумбочка, а справа – его кровать и его тумбочка. Вверху висит[…]

Բջիջներ և հյուսվածքներ

Բջիջ համարվում է բոլոր կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի, ֆունկցիայի և գենետիկական տարրական միավորը։ Բջիջը, որպես օրգանիզմի կառուցվածքի տարրական միավոր, օժտված է կենդանի նյութին բնորոշ հատկություններով, որոնք պահպանում ու փոխանցվում են հաջորդ սերունդներին։ Շատ միկրոօրգանիզմներ (օրինակ՝ բակտերիաները,[…]

Русский язык упражнения

18. Где? Дома,в школе, на улице,на работе Сколько? Много, мало, несколько штук, 6 раз Кто? Брат, мама, сестра, подруга, тетя Что? Стол, стул, карандаш, браслет 19. Один чайник, одно море, один стул, одна сестра, одна[…]

64. Допишите окончания. Задавайте вопросы:  какой?; какая?; какое?; какие? Зелёное  дерево (какое?) – зелёные  деревья (какие?) ; высокий дом (какой?) – высокие дома (какие?) ; большой  словарь (какой?) – большие  словари (какие?) ; умный  человек (какой?) – умные  люди (какие?)[…]

Эчмиадзин (переименован в Вагаршапат, однако в бытовой речи армян до сих пор используется наименование Эчмиадзин) — четвертый по величине город в стране, расположен в Центральной Армении. Является резиденцией главы армянской Апостольской Церкви. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.[…]

Ճնշման գոտիները և մթնոլորտային ընդհանուր շրջանառությունը

Աշխարհագրական թաղանթի կարևորագույն հատկություններից մեկը երևույթների գոտիականությունն է, կամ այլ կերպ ասած երևույթների օրինաչափ փոփոխությունը հասարակածից դեպի բևեռներ ուղղությամբ: Դրա գլխավոր պատճառներն են Երկրի գնդաձևությունը և սեփական առանցքի շուրջ պտույտը, ինչի արդյուքնում Երկրագնդի տարբեր հատվածներ Արևից[…]

Իմ ընկերը շարադրություն

Ընկեր`  շատ  կարևոր  մարդ  յուրաքանչուրի   կյանքում:  Ես   ընկերներ   եմ   ունեցել   և   ունեմ,  նրանք  բոլորն   էլ   կարևոր  են   ինձ  համար:Սակայն  իմ  բոլոր   ընկերներից   ես   ցանկանում  եմ    առանձնացնել   Լիաննային:Մենք   միասին   սովորում ենք նույն   դասարանում  և   ծանոթացել  […]

Բնագիտություն

Բջջաբանությունը գիտություն է բջջի մասին: Նրա խնդիրն է ուսումնասիրել բջիջների կառուցվածքը, ֆունկցիան, նրանց քիմիական բաղադրությունը, բազմացումը և զարգացումը: Բջիջ տերմինը առաջին անգամ օգտագործել է անգլիացի ֆիզիկոս Ռոբերտ Հուկը 1665թ., երբ իր իսկ պատրաստած պարզ կառուցվածքի[…]

Խոսք քանդել -խոսքակռիվ գարի բխել – գարեհաց տուն հող- տնաքանդ առատ կռիվ-  առատաբուխ սև հաց -սևահաց Հուր փառք-հրազեն դուռ զբաղվել-դրկից միտք զենք-մտազբաղ սին վստահ-սնափառ ինքը կից-ինքնավստահ նեղ ընծա-նեղմիտ ոսկի իջնել-ոսկեծուփ այր միտք-այրուձի ելնել ծփալ-ելևէջ նոր[…]